Veiligheid en preventie

VC Patrick wil een veilige omgeving voor haar leden en vrijwilligers. Een groot deel van de leden van VC Patrick zijn kinderen. En dit vinden wij een serieuze aangelegenheid. Misbruik van leden, in welke vorm dan ook, willen we voorkomen. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij alleen met geschikte vrijwilligers werken. Wij, het bestuur van VC Patrick, hebben daarom besloten een gedragsprotocol te hanteren voor de omgang met onze leden, om verschillende vormen van misbruik te voorkomen. Daarbij hanteren wij de aanstellingsvoorwaarden bij het aannemen van vrijwilligers. En we hebben een meldprotocol waarin staat hoe we als vereniging omgang met het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.