Aanvang nieuw seizoen

Hopelijk hebben jullie allemaal, ondanks Corona, genoten van een fijne vakantie en hebben jullie weer een heleboel energie opgedaan voor een nieuw volleybalseizoen ! Wij hebben er in elk geval zin in !!

Het seizoen 2020-2021 belooft, in veel opzichten, een bijzonder jaar te worden. In elk geval vieren we in juni 2021 ons 60 jarig bestaan. Het bestuur en de TC hoopt van ganser harte dit tegen die tijd met jullie allen te kunnen vieren!

Sinds dit nieuwe seizoen heeft onze vereniging een nieuwe voorzitter: Andrea Peters-van Wegberg. Vóór de vakantie hebben we, na vele jaren inzet, afscheid genomen van John Kuijpers en heeft Andrea zijn taken overgenomen. Andrea is bereikbaar onder: voorzitter@vcpatrick.nl.

Vanaf maandag 24 augustus gaan we weer starten met de binnen-trainingen. Hier op de site in het menu 'Teams' vind je nogmaals de teamindeling en trainingsverdeling, mbt onze NeVoBo-wedstrijdteams. Op dit moment zijn er nog een aantal onduidelijkheden over het verloop van de wedstrijden. Zodra we daar meer over weten, zullen we jullie daarover informeren.

VC Patrick wil een gezellige, maar zeer zeker ook een veilige club zijn !

Zoals jullie allemaal weten zijn de Corona-maatregelen nog van kracht. Dat betekent voor ons, dat we SAMEN verantwoordelijk zijn om de trainingen (en de wedstrijden) veilig te laten verlopen. Wij hanteren hierbij het protocol zoals dat door NOC/NSF gemaakt is. Klik hier voor een samenvatting / handreiking van de regels die door Stichting Menswel is opgesteld.

  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder ook in de kleedkamers. De kantines blijven vooralsnog, in elk geval tot en met 20 september, gesloten.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Aanvullende maatregelen volleybal ( VC Patrick ):

  • Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar de training.
  • Ouders zijn, zo kort mogelijk aanwezig in de gangen en zijn NIET aanwezig in de hal.
  • Heb je klachten ? Meld je af en kom NIET naar de training.
  • We houden ten alle tijden, 1,5 meter afstand tot trainers en andere volwassenen
  • Per trainingsavond zal de trainer toezien op de naleving van de regels en fungeren als Corona-verantwoordelijke van dat betreffende team. We houden een presentielijst bij.
  • Handen en onderarmen voorafgaande, en na afloop van de training ontsmetten met de daarvoor ter beschikking gestelde spuitflessen of aanwezige ontsmettingsmiddel. Per veld staat er één spuitfles klaar.

SAMEN moet dit lukken!

Ga terug