Ledenvergadering 'participizza'

Op 28 februari vond de jaarlijkse ledenvergadering van onze club plaats. Omdat onze ledenvergaderingen over het algemeen niet druk bezocht worden, hebben we dit jaar wat anders bedacht. Dit jaar hadden we het thema participizza. Enerzijds betrof het een vergadering onder het genot van pizza's, die we als vereniging hadden laten aanrukken. Anderzijds was de boodschap van deze manier van vergadering, dat de vereniging alleen kan bestaan door de hulp van vrijwilligers. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen.

Ga terug